SPLIT-X

SPLIT-X parçacıklı harp başlıklarının tasarımı ve etkinlik belirlemesi için kullanılan özel bir yazılımdır. SPLIT-X ile içerisinde patlayıcı bulunan bir dış kılıfın doğal parçacıklanma veya kontrollü parçacıklanma durumlarının analizleri gerçekleştirilebilir. Karmaşık sonlu elemanlar yazılımlarının aksine; SPLIT-X, test verileriyle kalibrasyonu yapılmış analitik hesaplama yöntemleri ve çeşitli mühendislik yaklaşımları kullanılarak geliştirilmiştir. Bu sayede, sadece birkaç saniye içinde analiz sonuçları elde edilebilmektedir.

 

SPLIT-X, aşağıda belirtilen savunma sanayii çalışmalarında kullanılabilmektedir:

  • Harp başlığı tasarımı
  • Tahrip edilebilirlik (İng. Vulnerability) modellerine ve yazılımlarına girdi dosyası oluşturulması
  • Araç ve binaları harp başlığı tehditlerine karşı korumak ve güçlendirmek amacıyla yapısal unsurların tasarımı

 

SPLIT-X yazılımının altyapısında yer alan özel algoritmaların bazıları:

  • Parçacık hızı hesaplamaları için 3 boyutlu Gurney Yöntemi
  • Çoklu ve/veya asimetrik ateşleme modelleri
  • Doğal parçacıklanma hesaplamaları için kütle ve şekil modelleri
  • Belirlenmiş sınırlar içinde istenilen performans gereksinimlerini optimum şekilde sağlamak amacıyla optimizasyon modeli

 

SPLIT-X yazılımıyla ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki broşürden ulaşabilirsiniz.

 

SPLIT-X

SPLIT-X