Mühimmat Sistem ve Alt Sistemleri Geliştirme

Anasayfa Hizmetler

Mühimmat Sistem ve Alt Sistemleri Geliştirme

Sistem ve Alt Sistem Geliştirme Yeteneklerimiz

Firmamız, savunma ve havacılık sanayi için yeni sistem ve alt sistemlerin geliştirilmesi, mevcut sistemlerin inceleme ve modernizasyon süreçlerinde detaylı analizlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve alt sistemler için test ihtiyaçlarının belirlenmesi, test tasarımı ve uygulamasına yönelik çözümler sunmaktadır.

Özellikle enerjik malzemeler içeren harp başlığı, tapa ve uçuş sonlandırma sistemi gibi alt sistemlerin tasarım, doğrulama ve entegrasyonunu gerçekleştirmekte, bu sistemler için kavram oluşturulmasından ürüne kadar çalışmaların tamamını yürütmektedir.

Tapa ve Güvenli Motor Ateşleme Birimi

Firmamız harp başlıkları için Tapa ve roket motorları için Güvenli Ateşleme Birimi geliştirme, entegrasyon ve sistem mühendisliği kapsamında savunma sanayine aşağıdaki hizmetleri sağlamaktadır:

 • Gereksinim Yönetimi: Temel olarak mühimmat sistem yapısı, tapa ve motor ateşleme birimi ile ilgili uluslararası güvenlik standartları ve güvenilirlik hususları birlikte ele alınarak, ilgili mühimmat sistemine uygun yüksek güvenlik ve güvenilirliğe sahip bir tapa çözümüne ilişkin gereksinimlerin belirlenmesi,
 • Sistem Mühendisliği: Gereksinimleri tanımlanmış tapa veya motor ateşleme biriminintapa veya motor ateşleme biriminin, geliştirilmesi ve mühimmat entegrasyonu sürecinde arayüz kontrolü, gereksinimlerin takibi, hata modu çalışması ve gereksinimlerin doğrulanması gibi sistem mühendisliği çalışmaları,
 • Entegrasyon: Geliştirilmekte olan ya da hazır olarak temin edilecek tapa veya motor ateşleme biriminin mühimmata entegrasyonu sürecinde arayüz gereksinimlerinin karşılanması ve fonksiyonel gereksinimlerin doğrulanması hususlarında mühendislik desteği sağlanması
 • Ateşleme Zinciri Tasarımı ve Enerjik Bileşen Seçimi: Harp başlığı ateşleme gereksinimleri, mühimmat seviyesi gereksinimler, duyarsız mühimmat gereksinimleri ve güvenlik hususları birlikte değerlendirilerek, yüksek güvenilirlik ile harp başlığını ateşleyebilecek ateşleme zinciri tasarımı ve bu zincirde yer alan bileşenlerin seçimi
 • Test Danışmanlığı: Bir tapa veya motor ateşleme biriminin güvenlik ve fonksiyonelliğinin doğrulanmasına yönelik  olarak tapa seviyesi ve sistem seviyesinde testlerin ve test gereksinimlerinin belirlenmesi, detaylı test planlarının hazırlanması, ilgili test aparatlarının tasarımı ve testlerin icrası

Roket Motoru

Firmamız, 

 • Roket motorlarının Duyarsız Mühimmat gereksinimlerini sağlaması için gerekli tasarım unsurlarının belirlenmesi ve roket motoruna uygulanması, 
 • Roket motorlarının yangın, yavaş ısınma, mermi çarpması, parçacık/şarapnel çarpması gibi farklı tehditlere karşı gösterdiği reaksiyon seviyelerinin simülasyonlarla belirlenmesi,
 • Sistem seviyesi gereksinimler çerçevesinde roket motoru için duyarsız mühimmat testlerinin ve test ihtiyaçlarının belirlenmesi, detaylı test planlarının hazırlanması, ilgili test aparatlarının tasarımı ve testlerin icrasında

görev alabilecek kabiliyetlere sahiptir.

Firmamız, harp başlıklarının kavramsal tasarımından sistem entegrasyonuna, performans eniyileme analizlerinden detaylı tahrip analizlerine, ölçeklendirilmiş ön testlerinden tam ölçekli kalifikasyon ve doğrulama testlerine kadar tüm tasarım, geliştirme ve doğrulama faaliyetlerini yürütebilecek yetenektedir.Firmamız bu kapsamda

 •     Parçacık Etkili,
 •     Beton Delici,
 •     Gemiye Karşı Etkili (Kısmi Delici),
 •     Sualtı / Torpido,
 •     Çukur İmla

harp başlıklarının tasarım, analiz ve doğrulama faaliyetlerini yürütmektedir.

Firmamız ticari yazılımlar, farklı analitik ve ampirik çözümleme araçları, formülasyonlar ve hesap cetvelleri kullanarak harp başlıklarının etkinlik ve tahrip analizlerini gerçekleştirebilmekte, ayrıca bu hesaplamaları eniyileme araçları ile entegre ederek etkinlik ve tahrip tabanlı eniyileme çalışmaları yürütmektedir.

Etkinlik ve tahrip temelli tasarım ve geliştirme faaliyetlerine ek olarak, firmamız harp başlıklarının, yangın/yavaş ısınma/mermi çarpması/parçacık çarpması/vb. gibi istenmeyen dış etkilere maruz kaldığında etrafına zarar verecek şiddette bir reaksiyon göstermemesini sağlamak üzere Duyarsız Mühimmat tasarım ve analizlerini gerçekleştirebilmektedir. Bu kapsamda, yeni tasarlanan mühimmat ve harp başlıklarının yanı sıra, hali hazırda kullanımda olan mevcut sistemlerin duyarsız mühimmat özelliği kazanmasına yönelik tasarım ve iyileştirme çalışmaları da yürütülebilmektedir.

Mühimmat Sistem Seviyesinde Sunulan Hizmetler 

Firmamız mühimmat sistem ve alt sistemlerin geliştirilmesi, test ihtiyaçlarının belirlenmesi, test tasarımı ve uygulamasına yönelik çözümler sunmaktadır.

Bu kapsamda, bir mühimmat sisteminin temel bileşenleri olan harp başlığı, tapa, motor ateşleme birimi ve uçuş sonlandırma sistemi gibi enerjik alt sistemlerle ilgili sağladığımız hizmetlere ek olarak;

 • Sistem Seviyesi Çarpma Analizleri
 • Sistem Seviyesi Duyarsız Mühimmat Analizleri
 • Mühimmat - Hedef Etkileşim Analizleri
 • Tapa Kurulma Koşullarının İncelenmesi
 • Sistem seviyesi test danışmanlığı

hizmetleri de sunulmaktadır.

Firmamız ayrıca hedef balistiği alanındaki tecrübesini kara, hava ve deniz platformlarının tasarım, geliştirme ve testlerine de uygulamaktadır. Bu kapsamda,

 • Kara, hava ve deniz platformlarının farklı balistik tehditlere karşı koruma seviyelerinin incelenmesi,
 • Zırh tasarımı ve platform entegrasyonu

faaliyetleri de firmamız yetenekleri dahilindedir.