FI-BLAST

Anasayfa Ürünler

FI-BLAST

FI-BLAST, harp başlığı patlamasıyla oluşan basınç dalgası ve parçacıkların araçlar ve binalar üzerindeki etkisinin analizi için geliştirilmiş, çok hızlı sonuç elde edilebilen özel bir yazılımdır. FI-BLAST programı, SPLIT-X tarafından oluşturulan parçacık ve basınç verilerini yapıların sonlu elemanlar modeli üzerine sınır koşulu olarak uygulamaktadır.

FI-BLAST, aşağıda belirtilen çalışmalarda kullanılabilmektedir:

  • Eksenel simetrik harp başlıklarının veya çıplak patlayıcıların patlamasıyla oluşan basınç dalgası ve parçacıkların yapılar üzerinde oluşturduğu yüklerin belirlenmesi ve görsel olarak gösterilmesi
  • Yapıların LS-Dyna®or Autodyn® gibi programlarda detaylı analizlerinin yapılabilmesi için zamana bağlı basınç verisinin çıktısının alınması
  • Hedef balistiği çalışmalarında Monte-Carlo yöntemi kullanılarak parçacık etkilerinin (delme miktarı, parçacık kütlesi ve delme sonrası çıkış hızı) analizinin yapılması
  • Kullanıcı tarafından özellikleri belirlenen parçacık ve deliciler ile parametrik çarpma analizleri
  • Basınç dalgası ve parçacık tehditleri karşısında güvenli mesafe belirlenmesi
  • Tahrip edilebilirlik (İng. Vulnerability) analizleri ile bir yapının olası tehditler karşısında güvenli olmayan bölgelerinin belirlenmesi

 

FI-BLAST, sunduğu çok çeşitli görsel sonuçlar ile kolaylıkla anlaşılabilir sonuçlar ortaya koymaktadır. Çok hızlı çözüm alınmasının yanı sıra, FI-BLAST alternatif hidrokod yazılımlarına ve ampirik hesaplama yöntemlerine göre aşağıdaki avantajlara da sahiptir:

  • Basınç-parçacık etkili harp başlıklarının geometrisinden ve dış kılıfından kaynaklanan karmaşık etkileşimler hesaplamalara dahil edilmiştir.
  • Parçacıkların etkileri belirlenirken üzerine etkiyen yer çekimi ve hava sürüklemesi kuvvetleri hesaplamalara dahil edilmiştir.
  • Patlayıcının dışında çelik vb. bir kılıf olması durumunda oluşan basınç düşüşü hesaplamalara dahil edilmiştir.
  • Basınç dalgasının yerden yansılamaları hesaplamalara dahil edilmiştir.

FI-BLAST yazılımıyla ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki broşürden ulaşabilirsiniz.

FI-BLAST

FI-BLAST